Klachten

Wij doen onze uiterste best om u een optimale behandeling aan te bieden maar stellen het zeer op prijs als u eventuele opmerkingen of klachten heeft en deze met ons wilt bespreken.

Een goede nazorg

Wij maken graag een aparte afspraak met zodat wij de tijd kunnen nemen uw klachten of op- en aanmerkingen met u te bespreken.

Bemiddelingsgesprek

Bent u van mening dat wij uw klacht niet naar behoren hebben besproken of u geeft de voorkeur aan een bemiddelingsgesprek met de  Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVH.

Klachtencommissie

Wanneer ook een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat oplevert kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort.

Nazorg bij klachten

De nazorg bij klachten wordt door de Paramedische Praktijk persoonlijk gedaan maar u kunt er ook voor kiezen om contact op te nemen met de NVH of KCP.