Lymfoedeem

Is lymfoedeem aangeboren?

Lymfoedeem kan aangeboren zijn maar kan ook door andere factoren ontstaan. Dit kan een wondinfectie zijn, ernstige verbranding van de huid of een open botbreuk. Vaak is lymfoedeem een gevolg van de behandeling van kanker. Lymfeklieren worden verwijderd of beschadigd door operatie en bestraling. Daarom geven wij extra aandacht aan onze lymfoedeem patiënten. De nazorg bij borstkanker is erg belangrijk en die verlenen wij ook.

Ambulante compressietherapie

Lyfoedeem behandelen

Aanmeten therapeutische elastische kousen

Wij zijn specialisten als het gaat om lymfoedeem en lipoedeem. Bij de Paramedische Praktijk weet u zeker dat u goed wordt behandelt. Een behandelplan wordt gericht op de individuele patiënt, waar educatie, zelfmanagement en leefstijladviezen als een rode draad in de behandeling zullen zijn.

Ondanks het chronische karakter van een lymfoedeem is ons doel om iemand onafhankelijk van onze therapie te maken. Wij weten als geen ander hoe belangrijk deze behandeling is.

Lymfoedeem en endermotherapie

Endermotherapie laat toe om de doorbloeding (vascularisatie) te verbeteren (veneuze flux vermenigvuldigd met 2,5) en de stofwisseling te bevorderen. LPG endermologie zorgt voor een precieze, regelmatige en pijnloze drainage. Meer zuurstof en voeding voor de cellen. Bovendien worden de toxen sneller afgevoerd door een 3 maal snellere drainage dan manueel. Het oedeem neemt sneller af.

  • Primaire en secundaire lymfoedeem van de bovenste en onderste ledematen
  • Nabehandeling bij radiotherapie na borstchirurgie.

Kennis & Kwaliteit

Wij houden onze kennis up-to-date door na- en bijscholing. Zo blijft de kwaliteit van onze behandelingen op een hoog niveau.

De huidtherapeuten van de praktijk zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en geregistreerd in Kwaliteitsregister Paramedici, ex.art.34 Wet BIG.

Angela M. Koenders

Lymfoedeem

Als het lymfesysteem niet goed werkt, hoopt de lymfevloeistof zich op en ontstaat lymfoedeem. Het is een chronische aandoening. Lymfoedeem kan echter ook ontstaan als een complicatie van een medische (oncologische) behandeling of door steeds opnieuw optredende ontstekingen.

Klachten die kunnen ontstaan;

• zwelling van een of meer ledematen
• een moe en zwaar gevoel
• pijn
• beperkingen in de bewegingen
• beperkingen in het dagelijks functioneren
• huidafwijkingen en infecties.

Behandeling

Onze behandeling bij lymfoedeem bestaat uit:

• manuele lymfedrainage
• pneumatische compressie therapie
• oedeemgrepen
• fibrosegrepen bij ernstig lymfoedeem
• ambulante compressietherapie door middel van zwachtelen (ACT)
• lymfetaping
• huidverzorgingsadviezen
• wondverzorging
• bewegings- en ademhalingsoefeningen
• zelfmanagement
• aanmeten van therapeutische elastische kousen (TEK)
• aanmeten van thoraxbandage en /of borstprothesen.

Vergoedingen

Lymfoedeem behandelingen worden in sommige gevallen (deels) vergoed. Om een beroep te kunnen doen op een huidtherapeut is een verwijzing van arts of specialist nodig.

De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen sterk. Ze zijn afhankelijk van de soort behandeling en de soort verzekering. U moet in veel gevallen aanvullend verzekerd zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen welke rechten op vergoeding u hebt.

Voor alle behandelingen (lymfoedeem) hebben wij de benodigde diploma’s behaald en cursussen gevolgd.

Wij zijn specialisten op het gebied van huid- en oedeemtherapie. Neem contact op voor advies betreffende lymfoedeem.


Zorgkaart-Nederland