Manuele lymfedrainage

Wanneer is deze behandeling goed voor mij?

Manuele lymfedrainage kan goed toegepast worden bij lymfoedeem en bij lipoedeem. Maar het is altijd een onderdeel van een combinatie van behandelingen.

Let op! Er zijn wel een aantal contra-indicaties. Nierfalen, acute infecties en acute bronchitis zijn contra-indicaties. Bij deze condities kan manuele lymfdrainage de symptomen zelfs verergeren.

Belangrijkste voordelen manuele lymfedrainage;

Stimuleert de aanmaak voor nieuwe lymfevaatjes
Verbetert de afvoer van afvalstoffen
Bevordert cel vernieuwing

Lymfedrainage – therapeutische massage

Lymfedrainage is een therapeutische massage. Deze massage kan een ontgiftende en weerstandsverhogende werking hebben.

De massage verbetert de afvoer van afvalstoffen in ons lichaam en stimuleert de aanmaak van nieuwe lymfevaten. Deze massages kent meerdere voordelen waarvan nog geen wetenschappelijke onderzoeken voor zijn. De techniek is alleen onderzocht bij oedeem.

Een behandeling duurt gemiddeld 45 minuten. De beste resultaten worden verkregen na een intensieve start van de behandeling. Dit betekent, dat de patiënt onze therapeut in het begin circa 3 tot 5 maal per week bezoekt.

Manuele lymfedrainage helpt bij:

  • Vermoeidheid
  • Huidproblemen
  • Lymfoedeem
  • Lipoedeem
  • Chronische verkoudheid
  • Stress
  • Reiniging lymfesysteem
  • Verstoppingen bijholtes
  • Obstipatie

Lymfedrainage

Manuele lymfedrainage

Littekens-behandelen

Wij zijn erkende specialisten op het gebied van huidtherapie. Neem contact met ons op voor advies betreffende manuele lymfedrainage. De manuele lymfedrainage behandelingen worden uitgevoerd door onze huidtherapeuten en gediplomeerde medewerkers.