Plan van aanpak

Het plan van aanpak bij Paramedische Praktijk voor huid- en oedeemtherapie te Bussum ziet er als volgt uit;

Onderzoek en persoonlijk gesprek

Wij beginnen met een persoonlijk gesprek waarin u uw klachten en verwachtingen naar voren brengt. Uw informatie en eventueel de gegevens van de verwijzende arts vormen de basis voor het onderzoek van de huidtherapeut.

Behandelplan

In nauw overleg met u wordt een behandelplan opgesteld. De resultaten van het onderzoek zijn daarbij richtinggevend. Soms is het ook nodig de verwijzende arts in het behandelplan te betrekken.

Behandeling

Na de vaststelling van het behandelplan volgt de behandeling.

Aanvullende adviezen

De behandeling wordt ondersteund en aangevuld met persoonlijk advies. Zo kan worden voorkomen dat de klacht opnieuw optreedt. Wij vertellen ook hoe u uzelf kunt helpen.

Evaluatie

Voor een succesvolle behandeling is uw motivatie als patiënt onmisbaar. Tijdens en na de behandeling kijkt u samen met ons naar de resultaten om vast te stellen of de behandeling het bedoelde effect heeft.