Vergoedingen en afspraken

De meeste behandelingen van de huidtherapeut bij de Paramedische Praktijk voor huid- en oedeemtherapie te Bussum komen in aanmerking voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar.
Raadpleegt u in ieder geval uw polisvoorwaarden of informeert u bij de zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2012 heeft iedere verzekerde een wettelijk verplicht eigen risico.
De eerste 375 euro aan zorgkosten uit het basispakket moet u zelf betalen.

Bent u bij ons onder behandeling en kunt u een afspraak niet nakomen? Geeft u dit dan ten minste 24 uur voor de afgesproken tijd aan ons door.
Bij in gebreke blijven worden de kosten doorberekend.

Behandeling en nazorg

De huidtherapeut heeft als doel een kwalitatief hoogstaande behandeling en een goede nazorg te geven bij:

• primair of secundair lymfoedeem
• zelfmanagement m.b.t. lymfoedeem
• oedeem (postoperatief of door andere oorzaken)
• overbeharing (hypertrichosis)
• alle vormen van acne
• problematische littekens
• medische camouflage bij hypo- en hyperpigmentatie
• aanmeten van therapeutische elastische kousen
• aanmeten van borstprothesen
• aanmeten van thoraxbandages

Door een schriftelijke rapportage van de huidtherapeut wordt de verwijzende arts op de hoogte gehouden van de aard en voortgang van de behandeling. Dit gebeurt altijd bij mede weten van de patiënt.