Wondverzorging

U wilt toch ook door een specialist geholpen worden?

Wondzorg is een echt specialisme waar specialistische kennis voor nodig is. Door infecties, een traumatische gebeurtenis of een ernstige ziekte kunnen complexe wonden ontstaan. Wondzorg wordt dan ook op alle plekken in onze zorg uitgevoerd. Dat maakt de vorm van behandeling ingewikkeld maar onze huidtherapeuten zijn dermate gespecialiseerd in wondverzorging dat zij de juiste wondbehandelingen bij u toepassen. Altijd in overleg en met een goede uitleg.

Proces wondverzorging en wondgenezing;

Om goed te genezen moet een wond deze fasen in de juiste volgorde en tijdsperiode doorlopen,
zonder onderbreking en met dezelfde, optimale intensiteit.

Hemostase
Inflammatie
Proliferatie
Hermodellering

Gecompliceerde wonden

Vaak blijft het genezingsproces van wonden steken in de inflammatie- of proliferatiefase (of in beide). In veel gevallen is er sprake van onderliggend lijden, zoals vaatlijden, een slechte lichamelijke conditie door ziekte en ondervoeding of diabetes. Wanneer de wondgenezing wordt verstoord en vertraagd kunnen wonden gecompliceerd worden.

Acute wonden

Acute wonden kunnen worden gedefinieerd als wonden die plotseling ontstaan en van korte duur zijn. Een volkomen genezen wond, meestal na een eenvoudige verwonding, wordt gedefineerd als huid die in een redelijk tijdsbestek haar normale anatomische structuur, functie en aanzien terug heeft. Schaafwonden, snijwonden, blaren en brandwonden.

Wondbehandelingen

Er zijn veel verschillende soorten wonden met daarbij behorende specifieke wondbehandelingen. Enkele van deze specifieke wondbehandelingen zijn o.a.:

Debridement, madentherapie, negatieve druktherapie, hyperbare zuurstof en compressietherapie

Infecties

Infecties vormen een van de meest voorkomende complicaties bij slecht genezende wonden. Infecties kunnen het genezingsproces ernstig vertragen en leiden toe een veel langere behandeltijd enerzijds en veel slechtere kans op genezing anderzijds. In het ergste scenario kan een infectie zelfs leiden tot een amputatie of een levensbedreigende situatie.

Moniek de Kruijf
micro-needling
Micro-Needling Bussum

Wij zijn erkende specialisten op het gebied van huidtherapie. Neem contact met ons op voor advies betreffende wondverzorging. Onze wondzorg behandelingen worden uitgevoerd door gediplomeerde huidtherapeuten.